Tagvinduer i loftsrum

Lokalplan nr. 93 fra februar 1999 gav ifølge punkt 6.8 tilladelse til at etablere tagvinduer i loftsrummet.


6.8

Der kan etableres max. to tagvinduer i hver
bolig - ét i hver tagflade - af typen Velux
GVO, farve gråsort. Vinduet skal placeres
seks hele tagsten fra rygning. Ingen tagsten
må overskæres. På vestsiden placeres
tagvinduet midt over 1. salens to veluxvinduer,
og på østsiden over trappegangens
veluxvindue. l begge tilfælde tages udgangspunkt
i den klare tagstens placering (i
højre eller venstre side). Hvis den klare
tagsten sidder lige ud for et spær, kan tagvinduet
rykkes en tagsten enten til højre
eller venstre side. Monteringsvejledningen
fra Velux skal i øvrigt følges. Placering af
tagvinduer jvfr. tegning på bilag 6.